Контакти

За връзка с нас:
Татяна Бакалова
Тел.: 0882287211
Email: t.bakalova@theiatahini.com

Адрес BG Карлово 4200 Александър Стамболийски 25
Телефонен номер ТДТБ ООД, 0882287211

ТДТБ ООД

t.bakalova@theiatahini.com

За връзка с нас: Татяна Бакалова Тел.: 0882287211 Email: t.bakalova@theiatahini.com

0882287211
Александър Стамболийски 25, Карлово, BG, 4200
42.1317666 24.786146 Theia's Tahini